Advisering over pensioenbeleggingen in tweede pijler pensioen

Aanbieders en pensioenadviseurs

De veranderingen vragen om aanpassingsvermogen van zowel aanbieders als adviseurs. Zonder inzicht geen uitzicht. De pensioenwereld is bijzonder complex en juist bij het premiepensioen is de belangrijke beleggingscomponent ingewikkelder dan ooit tevoren. Dat komt door de life cycle, een antwoord van de aanbieder op de eis prudent te beleggen. Penformance heeft het antwoord op de veranderingen in de pensioenwereld. In relatief korte tijd hebben premiepensioenen de markt veroverd en moeten aanbieders en adviseurs inspelen op de eisen die aan hen gesteld worden.

Duidelijkheid, transparantie en ‘value for money’

Werkgevers willen duidelijkheid, transparantie en meer ‘value for money’. Daarnaast zijn er zwaardere eisen door aangepaste wet- en regelgeving en het verscherpte toezicht op de sector. Ook de aanbieders moeten hierop met hun aanbod inspelen. Niet eenmalig, maar continu. Producten en vooral de beleggingscomponent hierin zijn voortdurend aan verandering onderhevig. U als adviseur moet uw kennis actueel houden en deze voortdurende veranderende producten volgen en telkens opnieuw analyseren. Een haast onmogelijke opgave.

De beleggingstoets van Penformance biedt een uitzonderlijk helder zicht op dit ingewikkelde onderdeel van het premiepensioen. Een analyse die zowel voor aanbieders als voor  pensioenadviseurs van belang is.

Bedreigingen worden kansen voor adviseurs met de APF-monitor

Het Algemeen pensioenfonds is een nieuwe uitvoeringsvorm van DB en DC-regelingen. Met unieke, maar voor de pensioenadviesbranche nog vaak onbekende, karaktereigenschappen. Collectief beleggen en risicodelen op een manier die de pensioenadviseur nog niet eigen is. Deze kennisachterstand is vaak reden om het APF niet mee te nemen in het advies. Ten onrechte, want met de APF-monitor slaat u twee, nee, drie vliegen in één klap. U krijgt meer inzicht-on-the-job, u maakt uw klant inzichtelijk hoe het APF zich verhoudt tot verzekerde DB-regelingen en Individueel DC oplossingen in de markt en u positioneert u deskundigheid bij uw klanten.