Pensioenadviseurs

Pensioenadvies of beleggingsadvies?

Deskundigheid in pensioenen betekent vandaag de dag ook kennis van beleggingen. Zeker bij premiepensioenregelingen met beleggingsvrijheid. Zeker voor pensioenadviseurs.

Objectieve analyse van het productaanbod

De beoordeling van het productaanbod van levensverzekeringsmaatschappijen en premiepensioeninstellingen (PPI’s) op de beleggingsspecifieke eigenschappen vergt veel van uw adviestijd. Niet eenmalig, maar continu. De praktijk leert dat het lastig is deze tijdrovende analyses aan uw MKB-werkgevers in rekening te brengen.

Informatie is moeilijk te vinden en lastig te vertalen naar een praktisch advies. De beleggingsstrategieën – de life cycles – van de aanbieders wijzigen veelvuldig. Net als de keuze voor de beleggingsfondsen waarin de pensioenuitvoerder belegt. En vraagt u de verschillende aanbieders naar hun beleggingsvisie, dan lijken de antwoorden vaak sterk op elkaar. Het is vooral de slager die zijn eigen vlees keurt. Hoe objectiveert u dus de productverschillen en vertaalt u deze naar uw advies?

Verhelder ondoorzichtig productaanbod

Het gaat dus vooral om de beoordeling van de beleggingen binnen het premiepensioen. Met de Beleggingstoets van Penformance krijgt u op basis van zorgvuldig gekozen criteria een objectieve productwaardering. Het resultaat is direct bruikbaar voor een praktisch pensioenadvies.

Correct, duidelijk en evenwichtig

De uitkomsten van de Beleggingstoets van Penformance zijn niet alleen voor de werkgever van belang. De inhoud leent zich uitstekend om ook de werknemers over hun pensioen te informeren. Zo voldoet u aan de eis om alle belanghebbenden correct, duidelijk en evenwichtig te informeren.

Werknemers hebben recht op duidelijkheid bij de onzekerheid die eigen is aan deze tijd en deze producten. Dat is niet eenvoudig. Deelnemers zijn het spoor allang bijster en kiezen er het liefst voor om de premies te stallen op een spaarrekening. Een vlucht naar voren, maar in de meeste gevallen niet de beste keuze.

Andere accenten in uw advies

Het zijn vooral de verzekeringstechnische aspecten die nog de boventoon voeren in de communicatie van pensioenen. Het resultaat van een achterhaalde visie, want het verzekeringselement in een premiepensioen vertegenwoordigt een relatief beperkt belang in het pensioenbudget. Risicopremies en uitvoeringskosten drukken voor hooguit 10-15% op het pensioenbudget, maar krijgen vaak 100% van de aandacht. Uw onderscheidende rol als klantadviseur zit in de beoordeling van de beleggingsspecifieke aspecten van de aangeboden product.

Wat heeft Penformance u te bieden?

De verschillende oplossingen helpen u bij de productbeoordeling, het advies aan de werkgever en de communicatie hierover aan alle belanghebbenden. Met modelrapportages en met praktisch toepasbare kennis.