Waarom Penformance?

Ontwikkeld vanuit onze eigen adviespraktijk….

De ontwikkeling van de beleggingstoets is gestart vanuit de ervaringen in onze eigen adviespraktijk. De drijfveer hierbij was de vaststelling dat flyers, brochures, websites en offertes van aanbieders onvoldoende informatie geven om het premiepensioen volledig te doorgronden. De life cycles vormen de motor van het product. Ze zijn voor derden een ondoorgrondelijke black box. De beleggingsfondsen achter de life cycles blijken te vaak een keten van fondsen te vormen waarvan aanbieders zelf niet altijd weten hoe ze precies zijn samengesteld. Aanbieders zijn hierdoor onvoldoende in staat om de vurig gewenste transparantie en duidelijkheid te bieden.

….en met feedback van werkgevers en collega-adviseurs

In mei 2014 hebben wij, in opdracht van het ministerie van Financiën en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het ‘ Evaluatierapport PremiePensioenInstellingen’ aangeboden aan de Tweede Kamer. Uit interviews met werkgevers kwam duidelijk naar voren dat zij van hun adviseur verwachten dat hij altijd de beste aanbieder selecteert. Daarnaast verwachten zij dat hij de performance van de aanbieders volgt. De beleggingsprestaties van de aanbieder bepalen voor het belangrijkste deel het uiteindelijke pensioen van de werknemer! Penformance biedt u volledig inzicht met toegankelijke rapportages die waarde toevoegen aan uw advies. U staat aan het roer!

Gefundeerd advies

U bent degene die de aanbevelingen doet aan uw klanten. Overtuig hen met diepgravende analyses, glashelder gepresenteerd en ondersteund met simpele grafieken en symbolen. Intussen hebben veel van uw collega’s kennis gemaakt met de instrumenten van Penformance. Zij hebben ons gestimuleerd  deze informatie te ontsluiten voor iedere pensioenadviseur met de ambitie om ook op beleggingsgebonden pensioenregelingen te excelleren! Het volledige evaluatierapport kunt u hier lezen.