Productaanbod van Penformance

Productanalyses voor volledig pensioenadvies rondom premiepensioenregelingen

Wij bieden pensioenadviseurs verschillende typen gestandaardiseerde productanalyses. Deze analyses sluiten naadloos aan op de verschillende stappen in het pensioenadviestraject. Met onze productanalyses ontsluiten wij  professionele economische scenariomodellen, en diepgaande, wetenschappelijk onderbouwde beoordelingen over beleggingen op een aantrekkelijke, toegankelijke, en betaalbare wijze voor MKB-werkgevers.  Met deze analyses transformeert de pensioenadviseur zich als gesprekspartner op pensioenbeleggingsterrein. En helpt dit om een duurzame adviesrelatie op te bouwen: de pensioenadviseur als countervailing power richting aanbieder(-s).

Product 1. De Penformance Beleggingstoets

De Penformance Beleggingstoets is door ons geïntroduceerd medio 2015 en zorgde voor een aardverschuiving in de wijze waarop aanbieders én adviseurs de op de markt beschikbare premiepensioenproducten beoordelen. Voor het eerst wordt op een unieke, volledige en diepgaande wijze gekeken naar de kwaliteitsverschillen in life cycles. Onmisbaar in ieder adviesdossier waarbij de adviseur zich wil focussen op de kern van het product: de beleggingen.  De Beleggingstoets helpt bij het vaststellen van de risicobereidheid van de werkgever en geeft de werkgever tevens handvatten om, samen met de adviseur, prioriteiten te stellen in wat de werkgever écht belangrijk vindt bij het selecteren van een premiepensioenproduct.

Wilt u meer informatie over de Beleggingstoets, lees dan hier verder. Een overzicht van de in Performance opgenomen life cycles vindt u hier.

Product 2. De Penformance Beleggingstoets met DB-analyse

Steeds meer werkgevers stappen over van een traditionele uitkeringsovereenkomst – ook wel Defined Benefit (DB) genoemd – naar een premiepensioenregeling. Deze overstap betekent ook dat risico’s worden verlegd van werkgevers naar werknemers. Bij veel mensen speelt namelijk het idee dat uitkeringsovereenkomsten risicovrije regelingen zijn. In de praktijk ervaren werkgevers tegenwoordig dat dit niet zo is: Zekerheid voor werknemers betekent onacceptabel sterk fluctuerende (lees: stijgende) premies voor werkgevers. Meer grip op het pensioenbudget met een moderne premiepensioenregeling betekent meer onzekerheid in de pensioenopbrengst voor werknemers. De Beleggingstoets met DB-analyse legt de vinger op deze risico-overgang. Vanuit een identiek premiebudget wordt getoond hoe (on-)zeker het DB-pensioenresultaat is, afgezet tegen de onzekerheid van het pensioenresultaat in een premiepensioenregeling.

Wilt u meer informatie over de Beleggingstoets met DB-analyse, lees dan hier verder

Product 3. De Penformance Beleggingsvrijheidanalyse

Steeds meer premiepensioenregelingen bieden deelnemers om te kiezen voor een afwijkend beleggingsprofiel. Deze zogenaamde premieovereenkomsten met beleggingsvrijheid zijn keuze-elementen die in beeld komen nadat de werkgever een premiepensioenproduct van een productaanbieder heeft gekozen. Met de komst van de Wet Verbeterde Premieregeling per 1 september 2016 wordt de keuzevrijheid van deelnemers aan premiepensioenregelingen verder vergroot. Niet alleen in de opbouwfase van het pensioen heeft de deelnemer keuze uit verschillende beleggingsprofielen maar heeft op pensioeningangsdatum een wettelijk keuzerecht om, in afwijking van een vaste uitkering, een variabele uitkering ‘aan te kopen’. Met de Beleggingsvrijheidanalyse geven we inzicht in de met deze keuzevrijheden samenhangende beleggingsprofielen. Voor iedere individuele deelnemer aan de regeling!

Wilt u meer informatie over de Beleggingsvrijheidanalyse, lees dan hier verder

Interesse of onze productanalyses van toegevoegde waarde kunnen zijn voor uw professionele pensioenadviespraktijk? Kijk hier voor ons aanbod!