Analyse van risicoprofielen per productaanbieder

Meer en meer premiepensioenregelingen bieden de individuele deelnemer keuzevrijheid. Keuzevrijheid die enerzijds betrekking heeft op het wettelijke keuzerecht tussen een variabele of vaste pensioenuitkering op pensioeningangsdatum (=uitkeringsfase) maar anderzijds een keuzerecht ten aanzien van de risicoprofielen – beleggingsvrijheid – binnen het door de werkgever geselecteerde premiepensioenproduct (=opbouwfase). Deze beide keuzevrijheden staan niet los van elkaar. De keuze om op pensioeningangsdatum te opteren voor een variabele uitkering, is een keuze die al wordt geïnitieerd vèr voor de pensioendatum. Eén ding is zeker, met meer keuzevrijheid komt er keuzestress. Met de beleggingsvrijheid analyse stellen wij u in staat om, op deelnemerniveau, inzicht te geven in de impact van de keuzevrijheid op het pensioen.

Beleggingsvrijheidanalyse; stap 2 in het adviesproces

De beleggingsvrijheidanalyse is een toepassing, gericht op het geven van informatie aan individuele deelnemers. Deze productanalyse is stap 2 in het adviesproces. In stap 1 heeft u al aan de hand van de Beleggingstoets (met of zonder DB-vergelijking) de werkgever inzicht gegeven in de impact van de verschillende risicoprofielen van de default life cycle die de verschillende aanbieders van premiepensioenproducten hanteren. Heeft de werkgever gekozen, dan is de deelnemer aan zet. Kiest de deelnemer niet, dan ‘glijdt’ hij of zij langs het standaard profiel naar een vaste uitkering. Kiest de deelnemer bewust, dan is de keuzevrijheid groot!

Een voorbeeld van een analyse vind je hier.

Van belang

De prijs van de Penformance Beleggingsvrijheidanalyse bedraagt 2 credits. De Beleggingsvrijheidanalyse wordt gepersonaliseerd door de naam van het bedrijf op te nemen in de analyse, evenals de datum waarop de analyse is uitgebracht. De Beleggingstoets wordt niet als anoniem benchmarkrapport verstrekt.