Life cycles beoordelen met Penformance

Werkgevers kiezen steeds vaker voor een moderne premiepensioenregeling. De beleggingen bepalen hierin uiteindelijk het pensioenresultaat. Ruim 80% van het budget van de werkgever is bestemd voor de pensioenopbouw voor de deelnemer. Dit vraagt van u als pensioenadviseur en van pensioenuitvoerders een gerichte aanpak in advisering, beheer en communicatie. De Penformance productanalyses ondersteunen u hierbij!

Premiepensioenregeling

Met de analyses doorgrondt u de complexiteit van de beleggingen. De life cycles vormen de unieke beleggingsmotor binnen de beleggingen. Ze zijn kenmerkend voor premiepensioenregelingen van pensioenverzekeringsmaatschappijen en premiepensioeninstellingen (PPI’s). De analyses leggen de verschillen bloot en geven u alle handvatten voor vergelijking en beoordeling!

Penf-Iceberg3

De Penformance analyses

Penformance beschikt over up-to-date informatie over het aanbod van de pensioenproducten van alle aanbieders. Hiermee krijgt u inzicht in de onderliggende beleggingen en de life cycles. Ook in relatie tot traditionele verzekerde DB-regelingen en de reële ambities van verschillende APF-kringen. De productanalyses zijn daarmee een onmisbaar instrument in het pensioenadvies aan uw MKB-relaties. Snel, simpel en to-the-point! Een onontbeerlijk onderdeel van uw adviesdossier.

Kennisintensieve opleidingen

Zonder kennis geen gedegen advies over life cycles. De te verwachten wijzigingen in de AFM Leidraad tweede pijler pensioenadvisering, waarbij in de adviesfase uitleg over beleggingen onder een vergrootglas komen te liggen, tonen aan dat een verdere verdieping in kennis van groot belang is. Wij hebben hiervoor aan de hand van het gebruik van onze tooling zowel voor nieuwe als bestaande gebruikers een opleidingshuis ontwikkeld.

Hier kunt u meer vinden over ons opleidingshuis. Wilt u weten wat wij actueel aan opleidingen en sessies aanbieden ? Klik dan hier.