Verdieping: Rendement en Risico

Beleggingsrendement en risico zijn twee kanten van dezelfde medaille. Het beleggingsrendement van een premiepensioenproduct wordt beoordeeld door per beleggingsfonds in de verschillende life cycle categorieen te kijken naar het rendement en naar het rendement, gecorrigeerd voor het risico. Immers, de mate waarin de belegger risico heeft gelopen om het rendement te behalen, zegt iets over de effectiviteit van de belegging. In de analyse van het rendement wordt er een onderscheid gemaakt tussen het rendement als gevolg van de keuze voor een beleggingscategorie of beleggingsstijl en het rendement als gevolg van actief beleggingsbeleid. Ook wordt er gekeken naar de rendementen ten opzichte van de doelstelling (benchmark) van het beleggingsfonds en de rendementen ten opzichte van vergelijkbare beleggingsfondsen in dezelfde beleggingscategorie. Ondanks dat rendementen uit het verleden geen voorspellende waarde hebben voor rendementen in de toekomst geeft het wel een indicatie in hoeverre de aanbieder van het premiepensioenproduct de juiste keuzes heeft gemaakt in de selectie van beleggingen.

Rendement is een belangrijk criterium. In de Beleggingstoets weegt dit criterium voor 30% mee. Dit belang kunt u overigens naar eigen inzicht aanpassen, doch telt altijd voor tenminste 10% mee.

rendement-risico 2