Verdieping: Beleggingskosten

De kosten van een premiepensioenproduct bestaan uit verschillende componenten. In dit onderdeel wordt alleen gekeken naar de gerapporteerde doorlopende kosten in de beleggingsfondsen in de life cycle. De overige productgerelateerde kosten die NIET op fondsniveau worden onttrokken vallen buiten de beschouwing, evenals (commerciële) kortingen. Naast de zichtbare kosten wordt er ook, of juist, gekeken naar minder zichtbare kosten als gevolg van het eventueel uitlenen van beleggingen (‘securities lending’) en naar de impact van fiscaliteit op de beleggingen. Denk daarbij aan de ‘weglek’ van dividendbelasting, geheven over dividenden die door fondsen met een zetel buiten Nederland worden uitgekeerd.

Kosten hebben een zeer grote invloed op het uiteindelijk behaalde rendement. In de Beleggingstoets weegt dit criterium voor 20% mee. Dit belang kunt u naar eigen inzicht aanpassen, doch telt altijd voor tenminste 10% mee.

 

kosten