De Penformance Beleggingstoets

Life cycles en Penformance beleggingstoets

Met de Penformance Beleggingstoets hebben we in 2015 een unieke productvergelijking ontwikkeld voor pensioenadviseurs. Een concept dat hen in staat stelt om de kern van een premiepensioenproduct te raken in het pensioenadvies: de life cycle. Met de Penformance Beleggingstoets is de adviseur in staat om de standaard (default) life cycle in ieder premiepensioenproduct in Nederland onderling te vergelijken. In een premiepensioenregeling is immers ruim 80% van het totale werkgeversbudget voor het pensioen bestemd voor de beleggingen. Kenmerkend binnen de beleggingen is de zogenoemde life cycle. Het is de productspecifieke invulling van de wettelijke verplichting om ‘prudent’ te beleggen.

Twee verdiepende niveaus

De Beleggingstoets van Penformance biedt op twee niveaus inzicht in premiepensioen. Het is daarmee geschikt om producten te vergelijken en de verschillen in life cycles zichtbaar te maken. Interesse? Lees ons aanbod!

Niveau 1: de life cycle vergelijking

De Penformance Beleggingstoets geeft door middel van een unieke scenario – analyse een vergelijking van het risicoprofiel van de strategische asset allocatie en de impact daarvan op het pensioenresultaat van de deelnemers. Lees hier meer over deze analyse, door ons de prudentietoets genoemd.

Niveau 2: de vergelijking van de fondsen in de life cycle

De fondsvergelijking in de Beleggingstoets is een verdiepende vergelijking op de keuzes ten aanzien van de asset allocatie en de invulling daarvan door middel van beleggingsfondsen. Aan de hand van een door de adviseur gewogen ranking op basis van vijf impactvolle criteria. De criteria die in de toets naar voren komen, zijn: beleggingsbeleid, kosten, duurzaamheid, performance en kwaliteit/vindbaarheid van rapportages. Lees hier meer over deze vergelijking.

Een voorbeeldrapportage vindt u hier.

Van belang

De prijs van de Penformance Beleggingstoets bedraagt 1 credit. De Beleggingstoets wordt gepersonaliseerd door de naam van het bedrijf op te nemen in de analyse, evenals de datum waarop de analyse is uitgebracht. De Beleggingstoets wordt niet als anoniem benchmarkrapport verstrekt.