Verdieping: Duurzaamheid

In de keuze van de beleggingen kan een aanbieder van een premiepensioenproduct in meer of mindere mate rekening houden met de maatschappelijke context waarin de beleggingen plaatsvinden, Duurzaamheid dus. De Beleggingstoets kijkt ‘door de productaanbieder heen’ en beoordeelt de duurzaamheid van de beleggingen. Er wordt kritisch gekeken naar de daadwerkelijke keuzes die worden gemaakt op het gebied van uitsluitingen van beleggingen in bedrijven die niet aan duurzaamheidscriteria voldoen maar ook naar stappen die aanbieders nemen om de bedrijven waarin belegd wordt te overtuigen om meer duurzaam te ondernemen. Een andere naam voor dit beleid is het ‘engagement-beleid’. In het criterium ‘Duurzaamheid’ kijken we onder meer naar de scores van de beheerders op de criteria van de EU en de Verenigde Naties.

Duurzaamheid wordt een steeds belangrijker thema in de productkeuzes van werkgevers. Vandaar dat dit als hoofdcriterium in de Beleggingstoets wordt gevoerd. Duurzaamheid wordt voor 10% meegewogen. Dit belang kunt u naar eigen inzicht aanpassen, doch telt altijd voor tenminste 10% mee.

Duurzaamheid