Verdieping: Structuur en rapportages

Beleggingsfondsen leggen verantwoording af over het gevoerde beleid; hun governance. De formele en commerciële verslaglegging van een beleggingsfonds wordt beoordeeld op verschillende onderdelen. Onder meer wordt er gekeken naar de vindbaarheid van de prospectus van het fonds, het jaarverslag en de informatie over de life cycle van de aanbieder. Ook worden de maandberichten/factsheets beoordeeld op correcte verslaglegging van gerealiseerde rendementen, het gelopen risico over de periode, het beleggingsbeleid en de fondsbeheerder.

De Beleggingstoets weegt dit criterium standaard voor 10% mee in de eindscore. Dit belang kunt u naar eigen inzicht aanpassen, doch weegt altijd voor tenminste 10% mee.

rapportages