Verdieping: Beleggingsbeleid

Een premiepensioenproduct is een beleggingsproduct met een door de aanbieder ontwikkelde life cycle. De life cycle is het concrete resultaat van het beleggingsbeleid waarmee de aanbieder haar beleggingsvisie op de wettelijke ‘prudente beleggingseis’ geeft. De beleggingsvisie varieert per aanbieder, vandaar dat de life cycles ook onderling afwijken. Elke aanbieder heeft op basis van een eigen beleggingsvisie een afweging gemaakt van de beleggingscategorieën waarin wordt belegd en van de manier waarop er wordt belegd. Het beleggingsbeleid wordt in de Beleggingstoets periodiek beoordeeld door de risico’s als gevolg van het beleggingsbeleid te benoemen en daarna de manier waarop elk premiepensioenproduct met deze risico’s omgaat te analyseren. Onder meer wordt er gekeken naar risico’s als gevolg van onvoldoende spreiding, verhandelbaarheid van de beleggingen en valuta.

Beleggingsbeleid is een belangrijk criterium en weegt om die reden voor 30% mee in de totaalscore. Dit belang kunt u naar eigen inzicht aanpassen, doch telt altijd voor tenminste 10% mee.

beleggingsbeleid