Opleidingshuis Penformance

Opleidingen

Om u als pensioenadviseur in beleggingskennis de juiste richting te geven, heeft Penformance een aantal opleidingen ontwikkeld. Afhankelijk van uw wensen kunt u keuzes maken. De opleidingen zijn bedoeld om u in beleggingskennis praktische handvatten toe te reiken, waarbij het gebruik van Penformance de richtsnoer geeft. De opleidingen zijn ingedeeld in een aantal lagen:

Basis

In Basis wordt, interactief, de samenhang tussen ‘pensioenbudget’ (premie inleg), ‘pensioenresultaat’ (doelstelling van de regeling) en ‘risicobereidheid’ (risicoprofiel van beleggingsmixen) toegelicht, met inbegrip van een inleiding op doorbeleggen. Het principe en achtergrond van lifecycles wordt uitgelegd, waarbij een introductie wordt gegeven op welke wijze lifecycles kunnen worden vergeleken. Met Basis bent u in staat om de relevantie van beleggingen in samenhang met het Penformance rapport te kunnen begrijpen.

De basistraining is gericht op nieuwe gebruikers van Penformance en nieuwe medewerkers bij bestaande gebruikers. Deelname aan de basistraining is verplicht.

Thematische verdieping

Wilt u de beleggingstoets verder doorgronden en de rapportage praktisch en begrijpelijk toelichten aan uw klant ? Dan is het raadzaam om op Basis het dagdeel Thematische verdieping te laten volgen. Aan de hand van de door u gekozen Thema’s wordt u gefaciliteerd om het Penformance rapport nog beter te interpreteren en uw toegevoegde waarde aan te tonen.

Er zijn verschillende keuzes maken bij de Thema’s. Tijdens deze sessies wordt dieper ingegaan op de invulling van het strategisch beleggingsbeleid. Er wordt stilgestaan bij fondsselectie, beoordelingscriteria en actuele ontwikkelingen binnen de beleggingswereld. Dit alles in relatie tot de (individuele) premiepensioenproducten. U kunt desgewenst kiezen om als Thema een voorbeeldrapport te behandelen.

Voor Thema’s staat 1 dagdeel gepland, waarin 2 thema’ s worden behandeld. U kunt hiervoor uit de volgendeThema’s kiezen:

Capita Selecta

Vanzelfsprekend is het ook mogelijk eigen onderwerpen aan te dragen. Dit kan bijvoorbeeld voortkomen uit het gebruik van de beleggingstoets. Denkt u daarbij aan meer diepgang in specifieke beleggingsvormen (bijvoorbeeld actief versus passief beheer). Of u wilt worden bijgepraat over de visie van Penformance op verschillende beleggingsonderdelen ? Wilt u meer weten over de impact van (verborgen) kosten achter beleggingen ? De keuze voor onderwerpen dan wel tijdsduur is aan u. Neemt u contact met ons op voor meer informatie.

Daarnaast is het vanuit de Capita Selecta ook mogelijk om via Penformance uw WFT-PE op peil te houden; wij hebben hiervoor verschillende opleidingen ontwikkeld. Naast de relevante beleggingskennis als toegevoegde waarde voor uw klant, kunt u hiermee ook aan uw PE-verplichting voldoen.

Beleggingstoets casus

Tijdens het gebruik van de beleggingstoets kunt u tegen “praktijkvragen” aanlopen. Een eigen casus van een eigen klant is daarbij vaak aanleiding tot deze vragen. Wij zijn ons ervan bewust dat een eigen casus de herkenbaarheid van de onderwerpen vergroot.

Derhalve is het mogelijk een sessie in te plannen waarin een dergelijk eigen rapport kan worden behandeld. Aan de hand van daadwerkelijke uitkomsten wordt samen met u de rapportage doorlopen en stilgestaan bij de interpretatie van de uitkomsten en grafieken. De beleggingstoets gaat ultiem leven, u kunt nog meer (bestendige) toegevoegde waarde leveren.

Prijzen opleidingen

De prijzen die we hanteren zijn als volgt opgebouwd:

Op basis van open inschrijving:

Deelname Basis                                                                       €              275,00 per persoon

Deelname Thematische verdieping                                          €              375,00 per persoon

Capita Selecta                                                                          €              375,00 per persoon

Incompany:

Incompany training (onbeperkt aantal deelnemers)                  €          2.200,00

Alle prijzen zijn exclusief BTW.

Gebruikers van het Penformance-netwerk kunnen hiervoor ook eventueel credits inzetten. Medewerkers van aanbieders faciliteren wij via de Incompany training. Voor meer vragen over de opleidingen kunt u altijd contact met ons opnemen.