De APF-monitor

Algemeen

De APF-monitor is een gestandaardiseerde productanalyse voor adviseurs die werkgevers adviseren over het volledige spectrum aan pensioenregelingen en pensioenuitvoerders. Iedere uitvoerder – verzekeraar, PPI of pensioenfonds – is uniek:

  • Een APF is uniek in premiestelling. Met als basis een van de risicovrije rente afgeleide disconteringsvoet. Een rente die niet stabiel in de tijd is, en dus leidt tot premieonzekerheid. Of juist tot meer zekerheid als de premiestelling is gebaseerd op een verwachting omtrent het nog te realiseren beleggingsrendement.
  • Een AFP is uniek in het beleggingsbeleid en rente-afdekking. Keuzes hierin leiden ook tot een bepaalde mate van (on)zekerheid in het pensioenresultaat.

De APF-monitor biedt ú en uw klant het inzicht dat u nodig heeft om een gefundeerde keuze te maken tussen het type pensioenuitvoerder, alvorens te verdiepen op de concrete productselectie binnen de gekozen type pensioenuitvoerder. ‘Al doende leert men’. De APF-monitor verlaagt de drempel om een (collectiviteitskring van een) APF mee te nemen in de beeldvormings- en adviesfase.

Voor de APF-monitor bieden we, binnen de standaardopzet, al veel keuzemogelijkheden. Maar is in maatwerk alles nodig. Kijk hier voor een toelichting hierop.

Een APF heeft kenmerken van zowel traditionele DB-regelingen als individueel DC-oplossingen. Met de APF-monitor visualiseren we de invloed van premie-, beleggings-, toeslagen- en kortingenbeleid op het uiteindelijke pensioenresultaat. Wederom vanuit de filosofie van Penformance: Inzicht in de impact van risico op het pensioenresultaat. Hier vindt u een artikel over dit onderwerp.

Met behulp van professionele scenario-analyses brengen we het inzicht in de onzekerheid ten aanzien van de premieontwikkeling over de komende 15 jaar, gegeven het gepubliceerde premiebeleid, het gekozen beleggingsbeleid, de mate van rente-afdekking en het gehanteerde toeslagenbeleid. Dit alles heeft invloed op de zekerheid van de pensioenverwachting. Deze pensioenverwachting maken we vergelijkbaar met de pensioenverwachting in een traditionele DB-regeling en individuele DC-regelingen: de basis voor ieder gesprek over ‘wensen en doelstellingen’, ‘risicobereidheid’ en ‘pensioenbudget’.